Resmi Gazete’de hafta sonu ve bugün – 1-3 Haziran 2019

ANKARA, 3 Haziran (Reuters) – –

Resmi Gazete’de bugün – 3 Haziran 2019

YÖNETMELİKLER

– BOTAŞ Boru Sınırları ile Petrol Taşıma AŞ. Genel Müdürlüğü teftiş şurası yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü teftiş şurası yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü teftiş heyeti yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü teftiş heyeti yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) teftiş şurası yönetmeliği

– Türkiye Elektrik İletim AŞ. teftiş heyeti yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü teftiş şurası yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Türkiye Petrolleri Anonim İştiraki teftiş şurası yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü teftiş konseyi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

Resmi Gazete’de 2 Haziran 2019

YÖNETMELİKLER

– Birtakım üniversitelere ilişkin yönetmelikler

Resmi Gazete’de 1 Haziran 2019

KANUNLAR

– Kapadokya alanı hakkında kanun

– Turizmi teşvik kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

– Kapadokya Alan Başkanlığı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– Büyükşehir belediyeleri, vilayet özel yönetimleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak hisselerden yapılacak kesintilere ait temellerde değişiklik yapılmasına dair esaslar

– Çanakkale ili, Gelibolu ilçesi hudutları içerisinde bulunan 17. ETBAR 01 Gelibolu Yarımadası 1. kısım doğal sit alanı kapsamına giren alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında karar

ATAMA KARARI

– Yargıçlar ve Savcılar Konseyine ilişkin atama kararı

YÖNETMELİKLER

– Turizm tesislerinin niteliklerine ait yönetmelik

– Devlet Bilgi Uyum Konseyi ve Merkezi yönetmeliği

– Birtakım üniversitelere ilişkin yönetmelikler

ANA STATÜ

– İlkokul Öğretmenleri Sıhhat ve Toplumsal Yardım Sandığı ana statüsünde değişiklik yapılmasına dair ana statü

GENELGE

– 15 Temmuz Demokrasi ve Ulusal Birlik Günü anma aktiflikleri ile ilgili 2019/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi

TEBLİĞLER

– Yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi hakkında genel tebliğ

– Vergi adap kanunu genel tebliği

– Bitkisel üretime destekleme ödemesi yapılmasına dair bildiride değişiklik yapılmasına dair tebliğ

KURUL KARARLARI

– Güç Piyasası Düzenleme Heyeti’ne ilişkin kararlar

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesi’ne ilişkin ferdi müracaat kararları

Başa dön tuşu