Belediye Zabıtaları 2024 Yılı Mesai Ücretleri!

Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti olarak adlandırılan bu ödemeler, belediyeler ve bunlara bağlı bağımsız kamu tüzel kişiliklerinde (iktisadi işletmeler hariç) görevlerinin gerektirdiği şekilde 657 sayılı Kanun’da belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) maktu olarak ödenen fazla çalışma ücretlerini içermektedir.

Buna göre, belediye nüfusuna bağlı olarak ödenecek aylık fazla çalışma ücreti aşağıda belirtilen şekildedir:

– 10.000’e kadar olan belediyeler için 1.333 Türk Lirası,

– 10.001’den 50.000’e kadar olan belediyeler için 1.426 Türk Lirası,

– 50.001’den 100.000’e kadar olan belediyeler için 1.575 Türk Lirası,

– 100.001’den 250.000’e kadar olan belediyeler için 1.780 Türk Lirası,

– 250.001’den 1.000.000’a kadar olan belediyeler için 2.125 Türk Lirası,

– 1.000.001’den fazla nüfusa sahip belediyeler için 2.470 Türk Lirası,

Bu Gece Mazot 1,57 TL Ucuzlayacak!

Bu Gece Mazot 1,57 TL Ucuzlayacak!

– Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırlarında bulunanlar için 2.470 Türk Lirası,

– Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri sınırlarında bulunanlar için 3.280 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

2- Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz. 

Başa dön tuşu