Sağlıkçının Giyim Yardımında Komik Rakamlar!

Taşkın, giyim yardımı miktarının günün ekonomik koşulları karşısında “çerez parası gibi” kaldığını dile getirdi ve memurlara nakden verilecek giyecek yardımının standart fiyatlarının enflasyon göz önüne alınarak güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Memurlara Verilecek Giyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 11. Maddesi gereğince, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen standart fiyatlara göre memurlara nakden verilecek giyecek yardımı karşılanıyor. Ancak Taşkın, bu nakit yardımının sorunlu olduğunu, çünkü günün ekonomik koşullarının yeterince dikkate alınmadığını veya düşük tutulduğunu ifade etti.

Necip Taşkın, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Memurlara Verilecek Giyecek Yardımı Yönetmeliğine göre nakdi olarak verilmesi gereken yardım Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan standart fiyatlara göre yapılıyor. Ancak bu fiyatlar, günün ekonomik gerçekleriyle uyumsuz. Bu nedenle memurlar, giyecek yardımının güncellenmesi ve ekonomik koşullara uygun hale getirilmesi talebinde bulunuyorlar.”

Necip Taşkın’ın bu açıklamaları, memurların giyecek yardımı konusundaki taleplerini ve ekonomik koşulları göz önünde bulunduran bir düzenleme yapılmasını vurguladı. Giyim yardımının memurlar için daha adil ve yeterli olabilmesi için önemli bir çağrı olarak dikkat çekti.

Yönetmeliğe göre şoför kadrosunda çalışana verilecek giyim eşyası; takım elbise (483,84 TL),

tulum (93,08 TL),

ayakkabı (136,53 TL),

yağmurluk (104,96), atkı (18,60 TL),

eldiven (11,92 TL).

Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrosunda çalışana verilecek giyecek yardımı; takım elbise (483,84 TL),

ayakkabı (136,53 TL).

Sağlık tesisinde çalışan bir şoföre 574,79 TL,

Ebe’ye 385,61 TL,

Kamu işçilerinin tediyeleri 10 bin TL, İkramiyeleri de 20 bin TL Olacak!

Kamu işçilerinin tediyeleri 10 bin TL, İkramiyeleri de 20 bin TL Olacak!

Laboranta 77,30 TL,

Uzm. Hekime 70,52 TL nakdi ödeme yapılmıştır.

Nakdi olarak yapılan yardımdan ayrıca gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra kalan ilgili personele ödenmektedir. TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranları [(ocak %6,65 (yıllık %57,68), şubat %3,15 (yıllık 55,18), mart %2,29 (yıllık %50,51), nisan %2,39 (yıllık %43,68), mayıs %0,04 (yıllık %39,59), haziran %3,92 (yıllık %38,21), temmuz %9,49 (yıllık %47,83), ağustos %9,09 (%58,94). Eylül %4.75 (yıllık %61,53)] dikkate alındığında, Hazine ve Maliye Bakanlığınca Memurlara Verilecek Giyecek Yardımı standart fiyatlarının enflasyon oranında artış göstermediği anlaşılmaktadır. Yönetmeliğe göre verilmesi gereken eşya ile bu eşyaların bugünkü fiyatları karşılaştırıldığında bu eşyaların alınması mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla 2023 yılı genel bütçesinden karşılanan söz konusu giyim yardımı fiyatlarının güncellenmesi gerekmektedir. Memura verilecek nakdi yardımın enflasyona paralel olarak güncellenerek verilmesini istiyoruz. Memurun bu konudaki mağduriyeti giderilmelidir.”

Başa dön tuşu