2024 Ramazan Bayramı Sağlık Personeli Nöbet Ücretleri! |Hemşire Ebe Sağlık Memuru Tabip Nöbet Ücreti

Ramazan Bayramı AREFE GÜNÜ 9 Nisan Salı günü saat 13:00 dan sonrası için  fazla mesai nöbet ücreti ve icap ücreti %25 artırımlı ödenirken, 657 4/A devlet  memurunun nöbet ve icap ücretlerinden sadece damga vergisi kesilir.

2024 Ramazan Bayramı Arifesi– 9 Nisan 2024 Salı

2024 Ramazan Bayramı 1. Gün– 10 Nisan 2024 Çarşamba

2024 Ramazan Bayramı 2. Gün– 11 Nisan 2024 Perşembe

2024 Ramazan Bayramı 3. Gün– 12 Nisan 2024 Cuma

657 4/b devlet memurunun nöbet ve icap ücretlerinden SGK kesintisi yapılır.

Aşağıda 19 saatlik Arefe günü bayram tarifeli nöbet ücreti ile 24 Saatlik Bayram Nöbet Ücretleri çıkarılmıştır.

Ramazan Bayramı Sağlık Personeli Nöbet Ücretleri Ne Kadar? 2024 Yılı


Ramazan Bayramı Sağlık Personeli Nöbet Ücretleri Ne Kadar? 2024 Yılı

2024 Ramazan Bayramı Tatilinde Sağlık Personeli Nöbet Ücretleri

Arefe Ve Bayram Uzman Doktor

Arefe Ve Bayram Eczaci Ve Dis Hekimi

Merkez Bankası Faiz Kararını Duyurdu!

Merkez Bankası Faiz Kararını Duyurdu!

Arefe Ve Bayram Kadrolu Hemsire

Sağlık Personeli Nisan Ayı Nöbet Tablosu ve Nöbet Ücretleri


Sağlık Personeli Nisan Ayı Nöbet Tablosu ve Nöbet Ücretleri

Arefe Ve Bayram Sozlesmeli Hemsire

Arefe Ve Bayram Diger Personel

Uzman Doktor Ramazan Bayramı Nöbet Ücreti

2024 Ramazan Bayramında 24 saat nöbet tutan bir uzman doktor, normal birim nöbet ücreti için net 24 saatlik ücreti 3.624,36 TL olacak. Bu hekimin özellikli birimde (ameliyathane gibi) nöbet tutması durumunda saatlik net 24 saat ücreti 5.436,66 TL olacak.

Pratisyen Doktor Ramazan Bayramı Nöbet Ücreti

2024 Ramazan Bayramında 24 saat nöbet tutan bir pratisyen hekim, normal birim nöbet ücreti için net 24 saatlik ücreti= 3.284,72 TL, bu hekimin özellikli birimde (ameliyathane gibi) nöbet tutması durumunda 24 saatlik nöbet ücreti net 4.926,96 TL olacak.

Diş Hekimi Ramazan Bayramı Nöbet Ücreti

2024 Ramazan Bayramında 24 esasına göre nöbet tutacak olan ADSM’de görevli bir diş hekimi ya da hastane eczanesinde görev yapan eczacı, nöbet ücreti olarak 24 saatlik net= 2.944,84 TL ücret alacak. 

Yüksekokul Mezunu Sağlık Personeli Ramazan Bayramı Nöbet Ücreti

2024 Ramazan Bayramında nöbette olacak önlisans yada lisans bitirmiş bir sağlık personeli (hemşire, sağlık memuru, laborant ve diğerleri) , ortopedi vb. normal servislerde nöbet tutması halinde 24 saatlik ücreti 2.265,31 TL, aynı sağlık personelinin acil servis gibi özellikli birimde nöbet görevini ifa etmesi halinde ise 24 saatlik ücreti 3.397,85 TL olacak.

Lise Mezunu Sağlık Personeli  Ramazan Bayramı Nöbet Ücreti

2024 yılının 10 Nisan’ında başlayacak olan Ramazan Bayramında nöbet tutacak olan ortaöğretim (lise) mezunu bir sağlık personeli (att, hemşire ve diğerleri) normal birimlerde tutacakları 24 saatlik nöbet için net 1.925,43 TL, özellikli birim olarak tanımlanan ameliyathane gibi yerlerde tutacakları nöbet ücreti içinde net 2.888,15 TL kazanacak.

Şoför, VHKİ vb. Diğer Personel Ramazan Bayramı Nöbet Ücreti

2024 Ramazan Bayramında nöbet tutacak olan Şoför gibi yada acil servislerin kayıt birimlerinde görev yapan V.H.K.İ gibi diğer sağlık çalışanları da normal birim nöbeti için 24 saate 1.472,42 TL, özellikli birim nöbetine de 24 saat karşılığı 2.208,63 TL kazacaklar.

KANUNİ DAYANAK:

Sağlık çalışanlarına nöbet görevi verilmesi, nöbet tutulan sürelerinin izin kullandırılarak karşılanmayan kısmı için ilgili çalışana nöbet ücreti ödenmektedir. Bu nöbet ücretleri özellikli birim, normal birim ve bayram günleri için farklılık arz etmektedir. Özellikle Ocak 2024 dönemi sonrasında maaş katsayısının değişimiyle beraber Ramazan Bayramı nöbet ücretlerinde değişiklik oldu. Bu değişikliklerin net tutarlara yansıyan kısımları yukarıda tabloda bilginize sunuldu. 

Nöbet ücretleri için yapılan hesaplamada; nöbet süresinin her saati için;657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen gösterge rakamlarının (Örneğin; 2 yıllık sağlık alanında eğitim almış sağlık çalışanı için 90 gösterge gibi) aylık katsayısıyla (memur maaş katsayısı) çarpımı ile bulunacak tutarda nöbet ücreti ödenir.

 # Bu ücretten gelir vergisi kesilmeyerek sadece Damga Vergisi kesilir. (Bkz. Damga Vergisi: Her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan bir vergi çeşididir.)

 # Nöbet süreleriyle ilgili unutulmaması gereken bir not ise; Aile Sağlığı (ASM) ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde (TSM) 60 saatten fazla süreler ile diğer yerlerde hiçbir şekilde 130  saatten fazla süreler için ödeme yapılamaz. Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramediklerde  aylık 130 saatten fazla nöbet ücreti alamazlar.

 # Dini bayramlarda tutulan nöbetler için nöbet ücreti Yüzde 20 artırımlı hesaplanır.

Başa dön tuşu