Bitcoin ve Libra: Aralarındaki Farklar Neler?

Son vakitlerde ülkelerin yetkili makamlarının geçtiğimiz ay duyurulan Facebook’un dijital parası Libra’ya büyük ilgi gösterdiği görülüyor. Yetkili makamlar kadar sıradan beşerler da Libra’yı büyük bir merakla takip ediyorlar. Bilhassa beşerler birinci kripto para olma statüsüne sahip olan Bitcoin ile dijital para Libra ortasındaki farkların ne olduğunu sık sık soruyorlar.

Bu rehberimizde Bitcoin ile Libra’yı karşılaştıracak, ortalarındaki farkları ortaya koyacağız. Birinci olarak söyleyebileceğimiz şey , Bitcoin ve Libra’nın çok farklı maksatlara hizmet eden, farklı teknolojiler kullanan, birbirinden farklı projeler olduğudur.

Farklı Gayeler ve Öncelikler Hedeflerini ve önceliklerini anlamak için aslında her projenin white paper’ının birinci cümlesini okumak kâfi.

Bitcoin (Kripto Para): Büsbütün eşler ortası çalışan bir elektronik para sistemi rastgele bir finansal kurumdan geçmeden bir taraftan başkasına çevrimiçi ödeme gönderilmesini mümkün kılar.

Bu cümledeki anahtar sözlere ve söz bütünlerine dikkat etmek gerekiyor. Anahtar sözler ve söz bütünleri: emniyetli aracısız para, eşler ortası, direkt ve finansal kurumsuz.

Bitcoin tasarımı gereği kullanım kolaylığı, istikrar yahut ölçeklenebilirlik üzerinden emniyetli ortacılar olmadan bir ödeme ağı oluşturmaya öncelik vermektedir. Bitcoin’in white paper’ında ele alınan husus, insanların verimli ve süratli çevrimiçi ödeme teknolojisine erişimi olması gerektiğini, lakin bu ödemelerin rastgele bir aracı kuruma yahut devlete güvenmeden, şahıstan şahsa çalışması, ödemelerin yapılabilmesi.

Bitcoin, şirketlerdeki ve ulus devletlerdeki güvensizliğe karşı gelen teknolojik bir yansıdır ve bir ülkenin idaresi zorba olsa bile, ülkenin yaptığı işler ve şirketleri güvenilmez ya da tekelci olsa bile bu türlü bir ülkenin vatandaşları için çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Libra (Dijital Para): Libra Blockchain’inin gayesi, milyarlarca insanın günlük mali gereksinimlerini karşılayabilecek yeni bir küresel para ünitesi de dahil olmak üzere finansal hizmetler için sağlam bir temel olarak hizmet etmektir.

Bu cümlenin sadece ölçeklendirme ve erişimle ilgili olduğunu unutmayın. Libra milyarlarca kişinin gereksinimini karşılamalı; yalnızca nakit gibisi ödemeler değil, çeşitli finansal hizmetler için sağlam bir temel olmalıdır; ve küresel olmalıdır. Libra’nın maksatları, muteber aracılara güvenmekten kaçınmak yerine ölçek ve kapsayıcılıktır.

Her iki proje de mevcut küresel finansal sistemde sorun olduğu kabul ediyor. Lakin;

  • Bitcoin’in ele almak istediği sorun, bu sistemdeki aracı kurumların ve devletlerin gücü ve bu gücün yol açtığı tehlike.
  • Libra’nın ele almak istediği sorun ise bu sistemdeki aracıların yetersizliği.

Kullanılan Farklı Teknolojiler Bitcoin ve Libra, her ikisi de kullanıcılar ortasındaki ödeme süreçlerini kaydetmek üzere dağıtılmış defter teknolojisini (Blockchain teknolojisi) kullanıyor. Hasılı, her iki projede internet üzerinden bilgi paylaşarak para yaratmayı amaçlıyor. her iki kripto para ünitesinin genel olarak ortak özelliği bu.

Bitcoin, kripto para olarak isimlendirilen geniş bir yenilik sınıfının, teknolojinin birinci somur örneğidir. Engellemelere karşı sağlam hesap defterine kaydedilen süreçlerin rastgele birinin hem erişebildiği (gelen dataları okuyabildiği hem de ekleyebildiği) yazabileceği ekonomik kıtlığa dayanan paradır.

Başka bir deyişle, Bitcoin defteri halka açık ve birine yahut birilerine ilişkin değildir (izinsiz). Libra, çoklukla dijital para üniteleri olarak isimlendirilen eski bir teknoloji sınıfının en son üyesidir. Bir deftere kaydedilen süreçlerin herkesin erişebileceği ve görüntüleyebileceği, lakin sırf yetkili bir şirketler bütünün değiştirebileceği bir ihraççıya duyulan inancın karşılığıdır. Başka bir deyişle defter halka açık ve birine yahut birilerine aittir (izinli).

Kripto paralar muteber aracılara güvenmemeleri ile tanımlanır. Bu tabirlerin resmi yahut tartışmasız olmasa da Libra’nın müsaade verilen bir defteri kullanması ve para ünitesini hesabını tutmak ve yönetmek için sağlam bir ihraççıya olan bağımlılığı nedeniyle bir kripto para ünitesi olmadığı açıktır. Libra bir havayolu şirketinin armağan mili, World Of Warcraft’taki gold yahut Liberty Reserve’in dolar ile birlikte geniş dijital para bölümünün bir modülüdür.

Bitcoin’in ana amacı çevrimiçi ödemelerde sağlam aracılara olan gereksinimi ortadan kaldırmak, Libra’nın ana amacı ise çevrimiçi ödemeleri daha kolay, daha kapsayıcı ve ölçeklenebilir hale getirmektir.

Bir aracıya güvenmek istiyorsanız o vakit daha düşük fiyat dalgalanması olan dijital bir para üniteniz olabilir (çünkü talepte yaşanan değişimlere karşılık olarak tedarik ayarlanabilir). Müsaade verilen süreç onaylayıcıları topluluğunu güvenmek istiyorsanız daha az kişi yahut kurumlar tarafın fikir birliğine varması gerektiğinden süreçlerin daha süratli ve daha büyük ölçekte doğrulanmasını sağlayabilirsiniz. Bunlar Libra’nın mimarisindeki varsayımlardır.

Bitcoin, mimarisi gereği Libra’nın bu hedefelerine büyük ölçüde kayıtsız kalmaktadır. Bitcoin’de aracı kurumlara yahut şirketlere güvenmek yoktur. Bu, Bitcoin’in fiyat açısından daha oynak (yüksek volatiliteli) olacağı yahut Bitcoin Blockchain’de saniyede birkaç bin sürecin yerine getirilemeyeceği manasına geliyor.

Bu seçimler tıpkı vakitte her bir projenin varlıklarının nasıl işlediğiyle ilgili sonuçlara sahiptir.

Bitcoin, taşınabilir enstrüman üzere çalışır. Bitcoin alan herkes otomatik olarak kıymete sahiptir. Libra, tescilli bir araç üzere çalışır. Libra’sı olan bir kişi, Libra Vakfı’nın temel rezerv varlıklarından doğan pahaya sahip olur. Elbetteki bu sahiplik Libra Vakfı’nın bu bedeli koruduğu surece geçerlidir. Bu nedenle Bitcoin sansüre/engellemelere karşı savunmaya sahiptir ve altın üzere kıymetli emtialar üzere fonksiyon görür. Libra süreçleri engellenebilir ve varlık bir banknot yahut pay senedi üzere fonksiyon görür.

Haber İçeriği: Bitcoin ve Libra: Ortalarındaki Farklar Neler?

Başa dön tuşu