Dünya Bankası “Türkiye’de Firma Verimliliği ve Ekonomik Büyüme” raporunu yayınladı

Dünya Bankası geçtiğimiz günlerde Ankara’da düzenlediği bir konferans ile “Türkiye’de Firma Verimliliği ve Ekonomik Büyüme” başlıklı Ülke Ekonomik Memorandumu (CEM) raporunu tanıttı.

Raporda ekonomik istikrarın kıymeti vurgulanırken, Türkiye’nin bilhassa hem katma paha hem de istihdam yaratan kalkınmayı destekleyici bölümlerde verimlilik artışını hızlandırarak sürdürülebilir büyümenin nasıl sağlanabileceği araştırılıyor.

Raporda sunulan tahlillerde, özel bölüm firmalarında verimliliği arttırma gereksinimi vurgulanmakta ve hangi kesimlerin ülkenin kalkınmasına en fazla katkıda bulunma potansiyeline sahip olduğu, bunların nasıl daha süratli büyüyebileceği, ekonomik entegrasyon, firma takviyeleri, insan sermayesi ve iş ortamı ile ilgili ıslahatların verimliliği nasıl hızlandırabileceği üzere sorulara karşılıklar aranarak Türkiye’nin iş dünyasına ve siyaset yapıcılara yol gösteriliyor.

Ekonomik entegrasyon ve yenilikçiliğin firma seviyesinde verimliliği yükselttiği ve ıslahatlarla bu müspet tesirin daha da artırılacağı, Ülke Ekonomik Memorandumu’nun ana bildirilerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Rapordaki tahliller, Türkiye’de en verimli kesimlerin ve firmaların her vakit en fazla kaynağa sahip olamadığını göstermektedir. Motorlu taşıtlar, ana metaller ve dokumacılık dalları üzere birkaç dal dışında imalat faaliyetlerindeki verimlilik son yıllarda sakinleşmiştir. İnşaat ve hizmeter kesimleri süratli bir formda büyümelerine karşın, bu kesimlerde verimlilik düşük düzeylerdedir ve düşmeye devam etmektedir. Hizmetler dalında, imalat ve başka kesimlerde verimliliği arttıran bilgi ve bağlantı teknolojileri üzere daha sofistike kesimlerin büyümesini desteklemek için hareket alanı mevcuttur.

Rapor, büyüme ve kalkınmanın günümüz dünyasında rekabet edecek daha verimli firmalar gerektirdiğinin, bunun da yapısal ıslahatlarla mümkün olabileceğinin altını çizmektedir. Firmalar teknik kapasite artışı ve yenilikçilik yoluyla verimliliklerini arttırdıklarında, verimli olmayan firmalar piyasadan çıkmaya zorlanır ve kaynaklar yeni giriş yapan firmalar dahil olmak üzere daha verimli firmaların kullanımına kalır. Sonuç olarak, kesim genişler. Sermaye ve insan kaynakları, verimlilik seviyesi daha düşük olan dallardan büyüyen ve daha fazla verimliliğe sahip olan kesimlere geçer – bu süreç, iktisat çapında verimliliği ve büyümeyi hızlandıran bir yapısal dönüşüm sürecidir.

Ülke Ekonomik Memorandumu son olarak, Türkiye’deki siyaset yapıcıların verimlilik artışını desteklemek ve kaynakların daha verimli bir biçimde tahsisini sağlamak için uygulayabilecekleri ıslahatların mevcut olduğu bildirisini vermektedir. Örneğin; daha derin ekonomik entegrasyonun sağlanması, Türkiye’deki firmaların milletlerarası işletmeler ve global paha zincirleri ile irtibatlarını arttıracak ve verimlilikte yeni kazanımlar sağlayacaktır. Genç işletmeler dahil olmak üzere yenilikçi şirketler ve yenilikçilik için âlâ bir formda hedeflenmiş kamu teşvikleri de yeni iş kollarını, yeni teknolojileri ve daha verimli süreçleri teşvik edebilecektir.

-iDeal Haber Merkezi-

Başa dön tuşu