TCMB Beklenti Anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi %15,01’e geriledi

TCMB Beklenti Anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi %15,85’ten %15,01’e geriledi.

TCMB’nin Beklenti Anketi’ne ait açımlaması şöyle:

2019 yılı Temmuz ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir evvelki anket devrinde yüzde 0,94 iken, bu anket devrinde yüzde 1,25 olmuştur. Ağustos ayı TÜFE beklentisi birebir anket devirlerinde sırasıyla yüzde 0,91 ve yüzde 0,85 olmuştur. Eylül ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,35 olarak gerçekleşmiştir.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir evvelki anket periyodunda yüzde 15,85 iken, bu anket devrinde yüzde 15,01’e gerilemiştir. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir evvelki anket devrinde yüzde 14,88 iken, bu anket periyodunda yüzde 13,90 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise birebir anket devirlerinde sırasıyla yüzde 11,46 ve yüzde 11,00 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı Temmuz ayı anket periyodunda, iştirakçilerin 12 ay sonrasına ait mümkünlük varsayımları değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 20,4 olasılıkla yüzde 12,00 – 12,99 aralığında, yüzde 14,6 olasılıkla yüzde 13,00 – 13,99 aralığında, yüzde 18,9 olasılıkla yüzde 14,00 – 14,99 aralığında, yüzde 17,2 olasılıkla ise yüzde 15,00 – 15,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket devrinde nokta tahminlere(2) nazaran ise, iştirakçilerin yüzde 21,4’ünün beklentilerinin yüzde 12,00 -12,99 aralığında, yüzde 26,8’inin beklentilerinin yüzde 13,00 -13,99 aralığında, yüzde 14,3’ünün beklentilerinin yüzde 14,00 -14,99 aralığında, yüzde 19,6’sının beklentilerinin ise yüzde 15,00 -15,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

2019 yılı Temmuz ayı anket periyodunda, iştirakçilerin 24 ay sonrasına ait mümkünlük kestirimleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 18,5 olasılıkla yüzde 9,00 – 9,99 aralığında, yüzde 20,5 olasılıkla yüzde 10,00 – 10,99 aralığında, yüzde 20,8 olasılıkla yüzde 11,00 -11,99 aralığında, yüzde 19,4 olasılıkla ise yüzde 12,00 – 12,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket devrinde nokta varsayımlara göre(2) 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, iştirakçilerin yüzde 18,5’inin beklentilerinin yüzde 9,00 – 9,99 aralığında, yüzde 20,4’ünün beklentilerinin yüzde 10,00 – 10,99 aralığında, yüzde 18,5’inin beklentilerinin yüzde 11,00 – 11,99 aralığında, yüzde 25,9’unun beklentilerinin ise yüzde 12,00 – 12,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir evvelki anket devrinde yüzde 24,25 iken, bu anket devrinde yüzde 21,58’e gerilemiştir. TCMB Yüklü Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise bir evvelki anket devrinde yüzde 24,00 iken, bu anket devrinde yüzde 21,85 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı Temmuz ayı anket devrinde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın mühlet kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 20,35, 19,82, 18,88, 17,77, 16,21 ve 13,73 olarak gerçekleşmiştir.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın mühlet kalan DİBS’lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir evvelki anket periyodunda yüzde 18,21 iken, bu anket devrinde yüzde 16,29’a gerilemiştir. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın müddet kalan DİBS’lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise birebir anket devirlerinde sırasıyla yüzde 16,95 ve yüzde 15,68 olarak gerçekleşmiştir.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 21,43, 19,47, 18,59, 16,66 ve 13,73 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir evvelki anket periyodunda 6,30 TL iken, bu anket periyodunda 6,14 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise birebir anket periyotlarında sırasıyla 6,64 TL ve 6,47 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı cari süreçler açığı beklentisi, bir evvelki anket devrinde 10,6 milyar ABD Doları iken, bu anket devrinde 7,6 milyar ABD Doları’na gerilemiştir. 2020 yılı cari süreçler açığı beklentisi ise birebir anket devirlerinde sırasıyla 19,2 milyar ABD Doları ve 17,4 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir evvelki anket periyodunda yüzde 0,04 iken, bu anket devrinde yüzde -0,02 olmuştur. 2020 yılı büyüme beklentisi ise birebir anket devirlerinde sırasıyla yüzde 2,7 ve yüzde 2,6 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı Temmuz ayı Beklenti Anketi, gerçek dal ve finansal bölüm temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 64 iştirakçi tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar iştirakçilerin karşılıkları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir.

-iDeal Haber Merkezi-

Başa dön tuşu