EPDK akaryakıt ve LPG dalında maliyetlerin düşürülmesi için düğmeye bastı

Kredi kartları birçok kesimde olduğu üzere akaryakıt-lpg kesiminde de yaygın olarak kullanılıyor ve bu kullanım oranı da her geçen yıl artış gösteriyor. Bankalararası Kart Merkezinin açıkladığı bilgilere nazaran; 2018 yılında akaryakıt dalında kartla yapılan ödemler % 27 oranında artarak 78 milyar TL düzeyine ulaşmış durumda. EPDK ortaya çıkan faiz yükünü hafifletecek, akaryakıt ve lpg bölümüne yönelik maliyetleri düşürerek tüketiciye olumlu yansıyacak bir düzenleme için düğmeye bastı.

EPDK'nın hususa ait açıklaması şöyle:

EPDK akaryakıt ve lpg kesimine yönelik maliyetlerin düşürülmesi için düğmeye bastı.

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2003 yılında yürürlüğe girmesi ile birlikte bilhassa kaçak akaryakıt ile gayret konusunda EPDK tarafından önemli ilerlemeler kaydedildi. Türkiye'de sunulan akaryakıtın kalitesi bugün Avrupa'nın en düzgünleri ortasında.

Tüketicinin akaryakıt alımına ait tercihlerinde önceliğini fiyata vermesi kesimde rekabetin fiyat üzerinde oluşması açısından kıymet arz ediyor. Bu kapsamda fiyat üzerinde rekabeti engelleyen hususlar üzerinde ciddiyetle duruluyor. 2010 yılında hatırlanacağı üzere akaryakıt istasyonlarında verilen ve çoğunlukla kullanılmayan çeşitli eşyaların tüketiciye sunulmasının kısıtlanmasına yönelik EPDK tarafından düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme sonrasında tüketicinin tercihlerinde akaryakıtı fiyatının daha ön planda yer alması sağlanırken dalında önemli bir mali külfetten kurtulması sağlanmıştır.

Benzer bir durumunda bugün için bilhassa kredi kartlarının kullanımı ile gerçekleştirilen kampanyalarla gündeme gelmiştir. Bahsin ayrıntılı olarak tartışılması ve tüm bölüm birleşenleri tarafından kıymetlendirilmesi muhtaçlığı oluşmuştur. Yapılan tespitler ortasında tüketicilerin akaryakıt tüketimine ait tercihlerini belirlemede bu cins kampanyalarının tesirlerinin istenen seviyenin ötesine geçtiği ve finansal olarak kampanyalara katılan ve katılmayan tüketiciler ortasında önemli bir fark yarattığı hususu göze çarpmaktadır. Unutulmamalıdır ki kampanyalar kapsamında oluşan tüm maliyet nihayetinde kullanıcıların tümüne yansımaktadır. Münasebetiyle rastgele bir tarafa sağlanan fiyatsız yakıt verilmesi üzere kampanyaların maliyetine tüm tüketiciler ortaklaşa katlanmaktadır. Tüm tüketicilerin haklarının eşit bir biçimde korunması ve bölümdeki ilave maliyetlerin ayıklanması EPDK'nın ehemmiyet verdiği hususlar ortasında yer almaktadır.

Kredi kartları birçok kesimde olduğu üzere akaryakıt-lpg kesiminde de yaygın olarak kullanılıyor ve bu kullanım oranı da her geçen yıl artış gösteriyor. Bankalararası Kart Merkezinin açıkladığı datalara nazaran; 2018 yılında akaryakıt bölümünde kartla yapılan ödemler % 27 oranında artarak 78 milyar TL düzeyine ulaşmış durumda. EPDK ortaya çıkan faiz yükünü hafifletecek, akaryakıt ve lpg dalına yönelik maliyetleri düşürerek tüketiciye olumlu yansıyacak bir düzenleme için düğmeye bastı.

Konuyu pahalandıran EPDK Lideri Mustafa Yılmaz: “Sektörün üzerindeki promosyon kaynaklı faiz yükünün azaltılması gerekiyor. Karlılığın bölümde kalması tüketicinin de bu karlılıktan yararlanması için çalışma başlattık. Karlılık dalın tüm paydaşlarına yansıtılmalı ve bu karlılık bilhassa de tüketicinin akaryakıt alımında cebine yansımalı diye düşünüyoruz. Promosyonlar tüketicilerin bir kısmı için avantaj olurken geri kalan kısmı için dezavantaj olmamalı. Bu gayeyle alternatifli hazırladığımız taslağa gelecek görüşleri kıymetlendirecek ve herkesin faydasına olacak bir düzenleme hazırlayacağız” dedi.

Bu ortada EPDK bir müddettir akaryakıt dağıtıcıları ve bayiler ortasında tansiyon konusu olan kar marjları konusundaki taslağını da görüşe açtı.

Dağıtıcılar ve bayiler kar paylaşımı konusunda yaşadıkları görüş ayrılığını bir mühlet evvel EPDK'ya taşımış ve hususa yönelik Kurumdan düzenleme talebinde bulunmuşlardı.

Taslaklarla ilgili daldan gelecek görüşler doğrultusunda sonuncu çalışma yapılacak ve Güç Piyasası Düzenleme Konseyinin onayına sunulacak.

-iDeal Haber Merkezi-

Başa dön tuşu