EPDK akaryakıt ve LPG sektöründe maliyetlerin düşürülmesi için düğmeye bastı

Kredi kartları birçok bölümde olduğu üzere akaryakıt-lpg dalında de yaygın olarak kullanılıyor ve bu kullanım oranı da her geçen yıl artış gösteriyor. Bankalararası Kart Merkezinin açıkladığı datalara nazaran; 2018 yılında akaryakıt dalında kartla yapılan ödemler % 27 oranında artarak 78 milyar TL düzeyine ulaşmış durumda. EPDK ortaya çıkan faiz yükünü hafifletecek, akaryakıt ve lpg kesimine yönelik maliyetleri düşürerek tüketiciye olumlu yansıyacak bir düzenleme için düğmeye bastı.

EPDK'nın hususa ait açıklaması şöyle:

EPDK akaryakıt ve lpg dalına yönelik maliyetlerin düşürülmesi için düğmeye bastı.

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2003 yılında yürürlüğe girmesi ile birlikte bilhassa kaçak akaryakıt ile çaba konusunda EPDK tarafından önemli ilerlemeler kaydedildi. Türkiye'de sunulan akaryakıtın kalitesi bugün Avrupa'nın en uygunları ortasında.

Tüketicinin akaryakıt alımına ait tercihlerinde önceliğini fiyata vermesi bölümde rekabetin fiyat üzerinde oluşması açısından kıymet arz ediyor. Bu kapsamda fiyat üzerinde rekabeti engelleyen bahisler üzerinde ciddiyetle duruluyor. 2010 yılında hatırlanacağı üzere akaryakıt istasyonlarında verilen ve çoğunlukla kullanılmayan çeşitli eşyaların tüketiciye sunulmasının kısıtlanmasına yönelik EPDK tarafından düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme sonrasında tüketicinin tercihlerinde akaryakıtı fiyatının daha ön planda yer alması sağlanırken kesiminde önemli bir mali külfetten kurtulması sağlanmıştır.

Benzer bir durumunda bugün için bilhassa kredi kartlarının kullanımı ile gerçekleştirilen kampanyalarla gündeme gelmiştir. Hususun ayrıntılı olarak tartışılması ve tüm dal birleşenleri tarafından kıymetlendirilmesi muhtaçlığı oluşmuştur. Yapılan tespitler ortasında tüketicilerin akaryakıt tüketimine ait tercihlerini belirlemede bu çeşit kampanyalarının tesirlerinin istenen seviyenin ötesine geçtiği ve finansal olarak kampanyalara katılan ve katılmayan tüketiciler ortasında önemli bir fark yarattığı hususu göze çarpmaktadır. Unutulmamalıdır ki kampanyalar kapsamında oluşan tüm maliyet nihayetinde kullanıcıların tümüne yansımaktadır. Hasebiyle rastgele bir tarafa sağlanan fiyatsız yakıt verilmesi üzere kampanyaların maliyetine tüm tüketiciler ortaklaşa katlanmaktadır. Tüm tüketicilerin haklarının eşit bir biçimde korunması ve bölümdeki ilave maliyetlerin ayıklanması EPDK'nın kıymet verdiği mevzular ortasında yer almaktadır.

Kredi kartları birçok bölümde olduğu üzere akaryakıt-lpg bölümünde de yaygın olarak kullanılıyor ve bu kullanım oranı da her geçen yıl artış gösteriyor. Bankalararası Kart Merkezinin açıkladığı bilgilere nazaran; 2018 yılında akaryakıt bölümünde kartla yapılan ödemler % 27 oranında artarak 78 milyar TL düzeyine ulaşmış durumda. EPDK ortaya çıkan faiz yükünü hafifletecek, akaryakıt ve lpg kesimine yönelik maliyetleri düşürerek tüketiciye olumlu yansıyacak bir düzenleme için düğmeye bastı.

Konuyu kıymetlendiren EPDK Lideri Mustafa Yılmaz: “Sektörün üzerindeki promosyon kaynaklı faiz yükünün azaltılması gerekiyor. Karlılığın kesimde kalması tüketicinin de bu karlılıktan yararlanması için çalışma başlattık. Karlılık dalın tüm paydaşlarına yansıtılmalı ve bu karlılık bilhassa de tüketicinin akaryakıt alımında cebine yansımalı diye düşünüyoruz. Promosyonlar tüketicilerin bir kısmı için avantaj olurken geri kalan kısmı için dezavantaj olmamalı. Bu maksatla alternatifli hazırladığımız taslağa gelecek görüşleri kıymetlendirecek ve herkesin faydasına olacak bir düzenleme hazırlayacağız” dedi.

Bu ortada EPDK bir müddettir akaryakıt dağıtıcıları ve bayiler ortasında tansiyon konusu olan kar marjları konusundaki taslağını da görüşe açtı.

Dağıtıcılar ve bayiler kar paylaşımı konusunda yaşadıkları görüş ayrılığını bir müddet evvel EPDK'ya taşımış ve hususa yönelik Kurumdan düzenleme talebinde bulunmuşlardı.

Taslaklarla ilgili bölümden gelecek görüşler doğrultusunda kesin çalışma yapılacak ve Güç Piyasası Düzenleme Şurasının onayına sunulacak.

-iDeal Haber Merkezi-

Başa dön tuşu