Esansiyel yağ damıtma cihazı çalışma şekli

Esansiyel yağ damıtma cihazı, bitki materyalinden (örneğin, çiçekler, yapraklar, kökler, veya tohumlar) esansiyel yağların elde edilmesi için kullanılan bir cihazdır.

Çalışma yöntemi

  1. Damıtma Kazanı: Damıtma cihazı temel bileşeni, damıtma kazanıdır. Bu kazan, su veya buharın bitki materyaline temas ettiği ve bitkide bulunan uçucu bileşikleri buharlaştırdığı bir bölümdür.
  2. Bitki Materyali: Damıtma işlemi için kullanılan bitki materyali, genellikle taze veya kurutulmuş bitki parçalarıdır. Bitki materyali, damıtma kazanının içine yerleştirilir.
  3. Buhar veya Su: Damıtma kazanına, alt kısımda ısıtılan su veya buhar enjekte edilir. Su veya buhar, bitki materyali ile temas ederek bitkide bulunan uçucu bileşikleri buharlaştırır.
  4. Buharlaşma ve Ekstraksiyon: Isıtılan su veya buhar, bitki materyaline temas ettiğinde bitkide bulunan uçucu bileşikleri buharlaştırır. Bu buharlaşan uçucu bileşikler, bitki materyalinin hücrelerinden serbest bırakılır ve damıtma kazanının üst kısmına doğru yükselir.
  5. Soğutma ve Yoğunlaştırma: Kazanın üst kısmına doğru yükselen buhar, soğutucu bir boru veya bobin içinden geçirilir. Bu boru veya bobin, soğutma suyu veya hava ile temas ederek buharı yoğunlaştırır ve sıvı formuna dönüştürür.
  6. Toplama ve Ayrıştırma: Yoğunlaşan sıvı, bir toplama haznesine veya şişeye toplanır. Bu sıvı, esansiyel yağlar ile su veya hidrosol olarak adlandırılan bir su çözeltisi içerir. Esansiyel yağlar, su yüzeyinde yüzer ve kolayca ayrılabilirler.
  7. Saf Yağın Ayrıştırılması: Toplanan sıvı, genellikle bir ayırma hunisinden geçirilerek esansiyel yağ ve su ayrıştırılır. Bu işlem, saf esansiyel yağın toplanmasını sağlar.
Başa dön tuşu