Memurlara Yapılan Yersiz Ödemeler Faiziyle Geri Alınacak!

Yeni düzenleme kapsamında, kamu görevlilerine yapılan yanlış ve gereksiz ödemeler detaylı bir şekilde incelenecek. Fazla ödeme tespit edildiğinde, gerçek dışı beyan, hile veya hata olup olmadığına bakılmaksızın, yanlış ödemeler faiziyle birlikte memurlardan geri alınacak. Kamu idareleri, fazla ödemenin tespiti sonrası 15 iş günü içinde ilgili belgeleri yetkili birime göndererek alacağın takibini yapacak. Zaman aşımı süresi içinde, yersiz ödemeler faiziyle kamu görevlilerinden tahsil edilecek.

Bakan Işıkhan: Asgari Ücrete Bu Sene Tek Zam Gelecek!

Bakan Işıkhan: Asgari Ücrete Bu Sene Tek Zam Gelecek!

Ayrıca, ay başından sonra görevden ayrılan kamu görevlilerinden çalışılmayan sürelere ait peşin ödenmiş aylıklar geri alınacak. Kurumlarından aylıksız izinli sayılanların genel sağlık sigortası primleri için borçlandırılmayacak ve SGK’dan iade talebinde bulunulmayacak. Memuriyeti sona erenlerin SGK’ya ödenen genel sağlık sigortası primleri, çalışılmayan süre için borç kaydedilecek.

Faiz Uygulamaları ve Ödeme Koşulları

Fazla veya yersiz aylık ödemelerden doğan alacaklarda, eğer sözleşmeyle faiz miktarı belirlenmemişse, yıllık yüzde 12 oranında faiz uygulanacak. Rızaen ödeme yapılmaması durumunda, ilgili birime borç kaydedilecek ve takip süreci başlatılacak.

Yurt Dışı Görevlendirmeler

Kamu idarelerince yurt dışına gönderilen görevliler için de yeni düzenlemeler getirildi. Öğrenim, staj veya benzeri nedenlerle yurt dışına gönderilenler, yükümlülüklerini ihlal ettikleri takdirde yapılan harcamaları faiziyle geri ödemek zorunda kalacaklar. Bu alacaklar, borç miktarı ve ilgilinin durumuna göre en fazla 5 yıl süreyle taksitlendirilebilecek.

Başa dön tuşu