Kültürel istihdam 2018’de bir önceki yıla göre %5,5 artarak 648 bin kişi oldu

Investing.com – TUİK verisine nazaran kültürel istihdam 2018 yılında %5,5 arttı

Ülkemizde 2018 yılında kültürel istihdam bir evvelki yıla nazaran %5,5 artarak 648 bin kişi oldu.

Erkekler 2018 yılında kültürel istihdamın %50’sini, bayanlar da tıpkı halde %50’sini oluşturdu.

Yaş kümelerine nazaran bakıldığında, kültürel istihdamda olanların %62,5’i 30-54 yaş kümesinde, %29’u 15-29 yaş kümesinde, %8,6’sı ise 55 ve daha üst yaş kümesinde yer aldı.

Kültürel istihdamda olanların %45,5’ini lise altı eğitimliler, %32,1’ini yükseköğretim, %22,4’ünü ise lise ve dengi meslek okulu mezunu olanlar oluşturdu.

Kültürel istihdamda olanların, %59’u fiyatlı, maaşlı yahut yevmiyeli çalışırken, %41’i patron, kendi hesabına yahut fiyatsız aile personeli olarak çalıştı. Kültürel istihdamda olanların %71,3’ü tam vakitli çalışırken, %28,7’si yarı vakitli çalıştı. Kültürel istihdamda yer alan bireylerin haftalık ortalama olağan çalışma mühleti 37,7 saat oldu.

Kültürel istihdamın %87,3’ünü kültürel meslek alanlarında, %12,7’sini ise öteki meslek alanlarında çalışanlar oluşturdu. Kültürel mesleksel alanlarına bakıldığında kültürel istihdamda olanların %44,6’sı el sanatları çalışanları, %14’ü mimar, planlamacı ve dizayncılar olarak, %10’u ise yaratıcı sanatkarlar ve sahne sanatkarları olarak çalıştı.

Kültürel istihdamın %31’ini kültürel faaliyet alanlarında, %69’unu ise öbür faaliyet alanlarında çalışanlar oluşturdu. Kültürel faaliyet alanlarına nazaran “Mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri”nde çalışanların toplam kültürel istihdam içindeki hissesi %10,5, “yaratıcı sanatlar, şov sanatları ve cümbüş faaliyetleri”nde çalışanların hissesi %6,8, “Programcılık, yayıncılık ve haber ajanslarının faaliyetleri”nde çalışanların hissesi ise %4,3 oldu.

Başa dön tuşu